Pismo do Ministerstwa Edukacji Narodowej (za pośrednictwem Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”)

Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego zwraca się z prośbą o uwzględnienie i wprowadzenie do stosownych aktów prawnych następujących postulatów Sekcji:

1. Dodatek za wychowawstwo przedszkoli. Rozszerzenia zapisu o przyznawaniu dodatku za wychowawstwo nie tylko dla nauczycieli klas szkolnych, ale i dla oddziałów i grup przedszkolnych (chodzi o zmianę §5, pkt 2 Rozporządzenia z 31 stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego) w oparciu o stosowne orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 października 2007 roku.
2. Dodatek za trudne warunki pracy w klasie integracyjnej. Uznania pracy w klasie integracyjnej za pracę w warunkach trudnych (docelowo powinno to dotyczyć wszystkich uczących w klasie integracyjnej nauczycieli, przejściowo – nauczyciela wychowawcy i tzw. nauczyciela dodatkowego), co pozwoli na wprowadzenie dodatku za trudne warunki pracy dla nauczycieli.
3. Podwyższenie wynagrodzenia dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Stworzenia rozwiązań systemowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego, w tym dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu, którzy nie posiadają wyższego wykształcenia.
Z poważaniem:
 
Wojciech Książek (Przewodniczący Sekcji)
Krystyna Bojahr (WiceprzewodniczącaSekcji)  
Download PDF
Powrót Drukuj stronę