Archiwum, innePismo do Ministerstwa Edukacji Narodowej (za pośrednictwem Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”)


Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego zwraca się z prośbą o uwzględnienie i wprowadzenie do stosownych aktów prawnych następujących postulatów Sekcji: 1. Dodatek …

Komunikat z rozmów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego z Marszałkiem Województwa Pomorskiego


W dniu 26 czerwca 2008 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Prezydium Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego (Wojciech Książek, Krystyna Bojahr, Bożena Brauer) …

Komunikat z rozmów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego z Pomorskim Kuratorem Oświaty


W dniu 24 czerwca 2008 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Prezydium Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego (Wojciech Książek, Krystyna Bojahr, Bożena Brauer, …

Opinia ws. projektów aktów prawnych przedstawionych do publicznej dyskusji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pod koniec sierpnia 2008 roku


 Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego przekazuje – odpowiadając na apel Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” – przedstawia uwagi do 4 …

Komunikat ze spotkania szkoleniowego Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego


W dniach 3-4 października 2008 r. w Czernicy k. Brus i Chojnic odbyło się zebranie szkoleniowe, w którego części wzięli także udział przedstawiciele Kuratorium Oświaty …

Wspomnienie – Minister Irena Dzierzgowska


Pomimo zmagań minister Ireny Dzierzgowskiej od co najmniej kilkunastu miesięcy z ciężką chorobą, to jednak wiadomość o śmierci jest dużym zaskoczeniem. Zaskoczeniem tym większym, gdyż …

Wspomnienie – Pani Minister Anna Radziwiłł


23 stycznia, w wieku siedemdziesięciu lat, zmarła dr Anna Radziwiłł. Była dwukrotnie wiceministrem oraz doradcą ministra edukacji, senatorem wybranym w historycznych już wyborach z 1989 …

 
  • Strona 2 z 2
  • <
  • 1
  • 2