Opinia ws. projektu rozporządzenia MEN o podziale subwencji oświatowej na 2008 rok
Sekcja Oświaty i wychowania Regionu Gdańskiego, w związku z przedstawieniem do zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej ws. sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2008 rok, zwraca uwagę, że być może, jeszcze w tym roku, w nowej rzeczywistości po wyborach parlamentarnych, można byłoby podjąć bardziej systemowe zmiany (chociażby wprowadzane w kilku latach) w rozdziale środków subwencyjnych.

Sprawa główna dotyczy samej wysokości subwencji i przyjęcia innego sposobu jej wyliczenia (planowany wzrost nakładów o 3,02% może nie pokryć skutków finansowych samej podwyżki płac!). Zgodnie z postulatem „Solidarności: oświatowej powinno się to odbywać po wyliczeniu rzeczywistych kosztów utrzymania szkół – wynikających z tzw. koszyka usług podstawowych, czyli standardów edukacyjnych (obowiązek ich wprowadzenia został wykreślony z art. 30 ust. 9 ustawy Karta Nauczyciela  – w 2004 roku).
Przypominamy, że do obecnych zasad „Solidarność” oświatowa zgłosiła potrzebę:
1. Zwiększenia dodatkowej wagi naliczeniowej na uczniów gimnazjów (P26 = 0,04), co najmniej do poziomu w szkołach ponadgimnazjalnych (P7 = 0,08), co byłoby ważnym impulsem dla efektywnych działań na rzecz przeciwdziałania agresji w tej grupie wiekowej,
2. Zwiększenia dodatkowej wagi na ucznia w klasie integracyjnej (P6 – owe dodatkowe 0,80% kwoty podstawowej na ucznia – z planowanej kwoty 3.304 zł rocznie), nie rekompensuje – nawet dodając środki za daną niepełnosprawność – płacy tzw. nauczyciela wspomagającego już nie mówić o dodatkowych zajęciach rewalidacyjnych, itd.
3. Zwiększenia wagi na ucznia w szkole zawodowej (P8). Owe dotychczasowe dodatkowe 0,15% na ucznia w szkole zawodowej nie rekompensuje kosztów, jakie placówki te muszą ponosić, aby na właściwym poziomie zaawansowania technologicznego utrzymywać bazę praktycznej nauki zawodu, pracownie specjalistyczne, itd.
Wojciech Książek (Przewodniczący Sekcji)
Download PDF
Powrót Drukuj stronę