Liczebność uczniów w klasach – pierwsze konkretne przykłady

Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chojnicach – klasa I – 33 uczniów – Miasto Chojnice;
Szkoła Podstawowa w Miłobądzu – kl. II – 32 uczniów – Gmina Miłobądz;

Gimnazja

Gimnazjum nr 1 w Tczewie – II klasa – 34 uczniów, klasa I – 32 – Miasto Tczew;
Gimnazjum nr 3 w Tczewie – 30-31 uczniów w klasach II i III – Miasto Tczew;
Gimnazjum nr 2 w Pelplinie – maksymalnie – 35 uczniów – Miasto Pelplin;
Gimnazjum – maksymalnie 30 uczniów – Miasto Miastko;
Zespół Szkół Publicznych nr 1 – na 39 klas – 16 powyżej 26 uczniów – Miasto Kościerzyna;
Zespół Szkół Publicznych nr 2 – na 23 klasy – 8 powyżej 26 uczniów – Miasto Kościerzyna;

Ponadgimnazjalne:

Szkoła Zawodowa Kłanino: 46 uczniów – Powiat Pucki;
Zespół Szkół Ekonomicznych – klasa II (gastronomiczna) – 39 uczniów – Powiat Tczew;
LO: są klasy po 34 i 36 uczniów – Powiat Chojnicki;
Centrum Kształcenia Ustawicznego – 45 słuchaczy – Powiat Chojnicki;
LO nr 5 w Gdyni: 1 klasa – 34 uczniów, 3 klasy – 33 uczniów – Miasto Gdynia;
Zespół Szkół nr 2 – na 34 klasy – 15 powyżej 30 uczniów – Powiat Kościerski;
LO nr 1 w Kościerzynie – na 18 klas – 18 powyżej 30 uczniów – Powiat Kościerski;
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi – kl. II liceum profilowanego – 34 uczniów;
są w tej szkole klasy szkoły zawodowej od 34 do 37 uczniów – Powiat Wejherowski;
Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie – kl. I – 37 uczniów –
Powiat Tczewski;
Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie – kl. I – 36 uczniów – Powiat
Tczewski;
Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie – maks. – 36 uczniów w klasie –
Powiat Tczewski;
Zespół Szkół Technicznych w Tczewie – 36 uczniów w klasie I – Powiat Tczewski;
LO nr I w Tczewie: 37 uczniów w klasach I, II, III, – Powiat Tczewski;

Gdańsk, 6 listopada 2006 r.

Czekamy na dalsze informacje w tym obszarze

Przypominamy, że tekst „Apelu” brzmi następująco:
Za dużo uczniów w klasach
Apel

Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego zwraca się do struktur związkowych, nauczycieli, rodziców, o sporządzanie i przesyłanie wykazu szkół (i prowadzących je samorządy terytorialne), w których liczba uczniów w klasach przekracza 26 w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz 30 w szkołach ponadgimnazjalnych (email: oswiata@www.solidarnosc.gda.pl fax: 58/305-71-72; 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24).
Chcemy przygotować taką zbiorczą listę jeszcze przed wyborami samorządowymi. Niech dotychczasowi włodarze gmin, miast, powiatów zobaczą raz jeszcze, co przygotowali w prowadzonych przez siebie szkołach w minionej kadencji. Niech też wyborcy ocenią, czy dalej chcą tolerować ten stan.

Uwaga:
Przypominamy, że o problemie tym pisaliśmy, apelowaliśmy od kilku lat i do MEN, i do jednostek samorządu terytorialnego w województwie pomorskim. Zwracaliśmy uwagę, że w klasach jest to niezbędne dla zapewnienia warunków umożliwiających prawidłowe kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży. Jest także niezwykle ważne dla wdrażania programów wychowawczych, możliwości rzetelnego porównania jakości pracy szkół (chociażby wyników egzaminów), eliminowania dysproporcji między ofertą szkół w dużych miastach a szkołami prowadzonymi przez samorządy słabsze finansowo.

Nazwa szkoły              Najliczniejsze klasy               Organ prowadzący
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….
Download PDF
Powrót Drukuj stronę