Komunikat z rozmów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego z Marszałkiem Województwa Pomorskiego
W dniu 26 czerwca 2008 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Prezydium Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego (Wojciech Książek, Krystyna Bojahr, Bożena Brauer) i przedstawicielami marszałka Województwa Pomorskiego (Krystyna Pajura – członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Krystyna Dominiczak – dyrektor Departamentu Polityki Społecznej UM, Elżbieta Lamparska – zastępca dyrektora DPS, Aleksandra Jaszkowska – kierownik referatu DPS).

W trakcie spotkania omówiono:

1. Podwyżki dla nauczycieli – zmiany w regulaminie wynagrodzeń na 2008 rok i wnioski na rok następny. Zwrócono uwagę, że w regulaminie wynagrodzeń dla nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Marszałka Województwa Pomorskiego dokonano zmian w ustalaniu dodatków trudnościowych oraz zwiększono dodatki dla konsultantów.

2. Podwyżki dla pracowników administracji i obsługi. Strona samorządowa potwierdziła, że w stosunku do najniżej zarabiających nastąpi podwyżka wynagrodzenia o 100 zł na etat. Strona sekcyjna zwróciła się o zachowanie prawa do opiniowania przez związki zawodowe działające w oświacie tego typu decyzji.

3. Perspektywa zmian organizacyjnych wobec Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej i Centrum Edukacji Nauczycieli. Strona samorządowa zapewniła, że zostanie przedstawiony program różnorodnych działań (m. in. Filie PBW jako centra doradztwa metodycznego w powiatach), na rzecz poprawy stanu doradztwa i poprawy wyników kształcenia w województwie pomorskim. Przedstawiciele Sekcji zwrócili się o przygotowanie debaty nad projektami, zagwarantowanie statusu nauczycieli dla pracowników bibliotek pedagogicznych.

4. Informacja o realizacji w 2007 i 2008 roku funduszu socjalnego dla nauczycieli – emerytów (zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela). Strona samorządowa zapewniła, że jest on realizowany zgodnie z wymogami ustawowymi. Sekcja zgłosiła problemy związane z zasadami podziału ZFSS w SOSW nr 2 w Wejherowie

5. Realizacja funduszu zdrowotnego w placówkach. Przedstawiciele Sekcji zaapelowali o wydzielenie funduszu zdrowotnego (zgodnie z art. 72 ustawy Karta Nauczyciela) i opracowania projektu regulaminu jego przyznawania, który następnie powinien zostać przyjęty uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego..

Wojciech Książek Krystyna Pajura
(Przewodniczący Sekcji) (Członek Zarządu Województwa Pomorskiego) 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę