Archiwum, inne„Jak pomóc nauczycielowi w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w gimnazjach”


W dniu 14 grudnia 2004 r. w Gimnazjum nr 27 w Gdańsku odbyła się promocja publikacji książkowej pt. „Jak pomóc nauczycielowi w rozwiązywaniu problemów wychowawczych …

Apel o ograniczanie nadmiernej biurokracji w szkołach


Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego z niepokojem przyjmuje nasilające się w ostatnim okresie skargi nauczycieli na nadmierne obciążenie obowiązkami nie związanymi …

Komunikat ze spotkania emerytowanych pracowników oświaty


Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego zorganizowała spotkanie, na które przybyli emerytowani pracownicy oświaty – członkowie NSZZ „Solidarność” z Gdańska, Gdyni, Rumi, Sopotu, …

Komunikat z przebiegu konferencji na temat: „Zagrożenia zdrowotne w pracy nauczycieli” – 6 grudnia 2005 r.


W dniu 6 grudnia 2005 r. Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego zorganizowała konferencję na temat: „Zagrożenia zdrowotne w pracy nauczycieli”. Jest ona …

Stanowisko w sprawie klimatu wychowawczego w szkołach (Zero tolerancji wobec przemocy i braku zasad w szkołach)


Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego – w związku z ostatnio nagłośnionymi problemami wychowawczymi: sprawą uczennicy z Gdyni pozującej do aktów w …

Liczebność uczniów w klasach – pierwsze konkretne przykłady


Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa nr 1 w Chojnicach – klasa I – 33 uczniów – Miasto Chojnice; Szkoła Podstawowa w Miłobądzu – kl. II – …

Porozumienie zawarte pomiędzy Sekcją Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego z Pomorskim Kuratorem Oświaty w Gdańsku w sprawie opiniowania projektów arkuszy organizacji (aneksów) szkół i placówek


Strony „Porozumienia” uznały, że projekty arkuszy organizacji szkół i ich aneksy są ważnymi dokumentami stanowiącymi o warunkach pracy i płacy nauczycieli w rozumieniu ustawy o …

Stanowisko ws. wcześniejszych emerytur dla nauczycieli


Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego w Gdańsku domaga się utrzymania możliwości przejścia na tzw. wcześniejszą emeryturę – przede wszystkim przez …

Pismo w sprawie szkół artystycznych


Pan Stefan Kubowicz – Przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”   Szanowny Kolego Przewodniczący, W imieniu Prezydium Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” …

Opinia ws. projektu rozporządzenia MEN o podziale subwencji oświatowej na 2008 rok


Sekcja Oświaty i wychowania Regionu Gdańskiego, w związku z przedstawieniem do zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej ws. sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla …

 
  • Strona 1 z 2
  • 1
  • 2
  • >