Władze Sekcji

Władze Sekcji

 

Kadencja 2010- 2014

 

 

 

 

(ostatnia aktualizacja: 24 października 2011 roku

 

 

Członkowie Prezydium Sekcji:

 

 

 

1. Wojciech Książek – przewodniczący Sekcji (KM Puck)

2. Krystyna Bojahr – zastępca przewodniczącego, skarbnik Sekcji (KM Gdańsk)

3. Barbara Kamińska – zastępca przewodniczącego Sekcji ( KM Tczew)

4. Barbara Markiewicz – sekretarz Sekcji (KM Gdańsk)

5. Bożena Brauer (KM Gdańsk)

6. Zdzisława Hacia (KM Gdynia)

7. Elżbieta Śliwińska (KM Sopot)

8. Maciej Werra (KM Chojnice)

 

 

Rada Sekcji w kadencji 2010 – 2014

Barbara Bakun-Czyżykowska – KM Puck, Krystyna Bojahr – KM Gdańsk, Bożena Brauer – KM Gdańsk, Ewa Ceroń-Szmaglińska – KM Starogard Gd., Zenon Chrześcijański – KZ Kuratorium Oświaty Gdańsk, Dorota Dunst – KM Gdynia, Paweł Flejszar – KM Pruszcz Gd., Piotr Gierszewski – KM Gdańsk, Beata Gleba – KM Gdańsk, Zdzisława Hacia – KM Gdynia, Stanisław Jakonis – KM Lębork, Krzysztof Jędrzejczyk – KM Gdańsk, Barbara Kamińska – KM Tczew, Janusz Kitowski – KM Czersk, Anna Kocik – KM Gdańsk, Monika Kończyk – KM Gdynia, Marzena Korzeniewska – KM Gdynia, Anna Krykowska – KM Tczew, Leon Kurr – KM Gdynia, Aleksandra Lewicka – KM Szkoły Artystyczne Wybrzeża, Barbara Markiewicz – KM Gdańsk, Hanna Kowalewska-Minkiewicz – KM Gdańsk, Alicja Olszewska – KM Tczew, Maria Pikies – KM Żukowo, Irena Roczniak – KM Gdańsk, Izabela Rułkowska – KM Kolbudy, Janusz Sokoliński – KM Gdańsk, Wojciech Szczepański – KM Gdańsk, Celina Szulgo – KM Wejherowo, Grażyna Szumska – KM Chojnice, Elżbieta Śliwińska – KM Sopot, Aleksandra Turowska – KM Brusy, Ewa Tusk – KZ Goręczyno, Grzegorz Urowski – KM Kościerzyna, Maciej Werra – KM Chojnice, Krzysztof Wetta – KM Lębork, Danuta Wójcik – KM Rumia, Janina Zawadzka – KM Malbork, Ewa Zielińska – KM Przywidz, Dariusz Żulpo – KZ Cedry Wielkie oraz Wojciech Książek – KM Puck (przewodniczący).

 

 

Komisja Rewizyjna Sekcji:

Ryszard Poznań – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, KM Chojnice, Urszula Byczkowska – KM Sopot, Joanna Grzesińska – KM Gdynia, Otton Meyer – KM Lębork, Teresa Szulc – KM Gdańsk.

Delegatami na Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zostali wybrani:

Bożena Brauer, Zdzisława Hacia, Krzysztof Jędrzejczyk, Barbara Kamińska, Monika Kończyk, Wojciech Książek, Elżbieta Śliwińska, Maciej Werra.

 

Skróty:

 

 

 

- KM – Komisja Międzyzakładowa

- KZ – Komisja Zakładowa

 

 

Prezydium Sekcji

Wojciech Książek – mieszkaniec Żarnowca na Kaszubach, ukończył Technikum Elektryczne w Wejherowie, polonistykę na Uniwersytecie Gdańskim, studium z pedagogiki specjalnej, kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą i nadzoru pedagogicznego, studium doktoranckie (z nauk społecznych na ATK w Warszawie).

Uczył w Zespole Szkół Zawodowych i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pucku, w latach 1997 – 2001 wiceminister edukacji narodowej odpowiedzialny za przygotowanie szczegółowych rozwiązań reformy edukacyjnej, redaktor „Biblioteczki Reformy” (ukazało się 40 zeszytów).

Z „Solidarnością” oświatową jest związany od 1980 roku, od 1989 jej współorganizator na terenie Ziemi Puckiej. Od 1993 roku przewodniczący Sekcji Oświaty Regionu Gdańskiego (powtórnie od 2002 roku), członek Zarządu Regionu Gdańskiego, delegat na Zjazdy Krajowe NSZZ „Solidarność”. Współzałożyciel Regionalnego Forum Edukacyjnego w Gdańsku (1995), Funduszu Stypendialnego im. NSZZ „Solidarność” (2002), Konkursu „Samorząd przyjazny oświacie” (2003).

Jest autorem szeregu artykułów na tematy edukacyjne oraz książek „Rzecz o reformie edukacji” (2001) i „Rzecz o reformowaniu edukacji, czyli… a to Polska właśnie” (2005). Jest jednym z redaktorów publikacji krajowej i regionalnej pt. „Jak pomóc nauczycielowi w rozwiązywaniu problemów wychowawczych” (2004), poradnika dotyczącego zasad korzystania ze środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli (2003), publikacji podsumowujących konkursy dla uczniów o losach Polaków na Wschodzie (2000), z wiedzy o najnowszej historii Polski „Od Jałty do Gdańska” (2005), publikacji „W przededniu wolnej Polski – Młodzież pyta o strajki 1988 roku” (2008). Wydał tom tekstów poetyckich pt. „Ja, Człowiek, czyli rozmowa z cieniem” (1997). Otrzymał wyróżnienie honorowe: „Amicus Educatio” (2004) oraz Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (2005). W 2011 roku został mu przyznany Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Sprawy mądrej i powszechnej edukacji, dobrze przygotowującej do znalezienia się na rynku pracy, uznaje za jedno z najważniejszych zadań państwa. Akcentuje znaczenie dobrych nauczycieli i dyrektorów w życiu szkół, wagę zadań wychowawczo-patriotycznych, głęboko personalistyczny wymiar szkoły – tu opierając się na doświadczeniu rodzinnym, gdyż rodzice byli wiejskimi nauczycielami. Jest orędownikiem szerokiego nauczania edukacji regionalnej uczącej dzieci i młodzież szacunku dla małych ojczyzn. Jest też zwolennikiem solidnej pracy u podstaw, kierowania się zasadą dyskrecji i szacunku do innych, solidarności – także tej przez małe „s”.

Jego najważniejszym autorem jest Tadeusz Borowski – autor opowiadań oświęcimskich. Lubi dobre kino (zgromadził ponad 400 filmów z klasyki kina światowego) i teatr, grzybobranie, jazdę na rowerze, spacery nad morzem i w górach.

 

Krystyna Bojahr – Wiceprzewodnicząca i Skarbnik Sekcji. Jest pracownikiem administracji szkolnej w Gdańsku. W NSZZ „Solidarność” od 1980 roku. Jest także członkiem Prezydium Sekcji Krajowej i Komisji Międzyzakładowej w Gdańsku. W Sekcji zajmuje się sprawami budżetowymi oświaty, a także przyjmowaniem wniosków o Medale Komisji Narodowej oraz Złote i Srebrne Odznaki NSZZ „Solidarność”.

Znana jest w Związku z ogromnej pracowitości, służenia pomocą w rozwiązywaniu różnych problemów pracowniczych.

 

 

Barbara Kamińska – zastępca przewodniczącego Sekcji, asolwentka UG – Instytut Psychologii i Pedagogiki, pedagog szkolny w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie.
Studia podyplomowe: zarządzanie jednostką edukacyjną (PG), politologia( UG).Od 2001 roku jest ekspertem MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, aktywnie pracuje w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych.
Od 1994 do 2010 roku przewodnicząca KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania rejon Tczew, od 1998 r. członek prezydium Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego i delegat na WZD Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania. Od 1995 r. delegat na WZD Regionu Gdańskiego, od 2006 -2010 roku członek Zarządu Regionu Gdańskiego, w latach 2002 – 2006 delegat na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”.
Od 1994 roku współpracuje z Działem Szkoleń ZRG jako trener związkowy, organizuje i prowadzi też szkolenia dla działaczy oświatowych.
Posiada również doświadczenie samorządowe. W latach 1998 -2002 była wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Tczewskiego, w 2006 roku wybrana została do Rady Miasta Tczewa, gdzie do 2010 roku pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. Obecnie jest wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Tczewie. Lubi górskie wędrówki, podróże, dobrą literaturę i film. Miłośniczka kotów niezależnie od rasy, posiada kotkę Filomenę.

 

 

Barbara Markiewicz - Sekretarz Sekcji. Jest emerytowanym nauczycielem matematyki z Gdańska. W NSZZ „Solidarność’ od 1980 roku, w latach dziewięćdziesiątych członek Komisji Zakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” i Sekcji Emerytów.

Lubi pracę bez rozgłosu. W Związku jest ceniona za taktowne rozwiązywanie różnych problemów ludzkich, pogodę ducha, szacunek dla różnych zdań i poglądów.

 

Bożena Brauer – Członek Prezydium Sekcji, od 22 lat nauczyciel biologii w XI LO (Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących) w Gdańsku. Od marca 2002 roku przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Obecnie członek Zarządu Regionu Gdańskiego oraz Prezydium Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego.

Członek NSZZ „Solidarność” od 1980 roku. W latach 1992 – 98 pełniła funkcję przewodniczącej w szkole. Od 1992 roku członek Komisji Zakładowej, a w kadencji 1998 – 2002 członek Prezydium Komisji Zakładowej. Od lat dziewięćdziesiątych aktywnie wspierała powstanie i funkcjonowanie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej dla Pracowników Oświaty w Gdańsku.

 

Zdzisława Hacia – Członek Prezydium Sekcji, jest nauczycielem nauczania początkowego (dyplomowanym) w Szkole Podstawowej w Gdyni. Od 2006 roku jest przewodniczącą Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdyni. Od dwóch kadencji jest członkiem Rady Sekcji Regionalnej. Jest delegatem na Zjazd Krajowy NSZZ „Solidarność”.

Jest dyrektorem Instytutu Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność” w Gdańsku.

W związku znana jest ze swej konsekwencji, z dużym zaangażowaniem rozwiązuje różne problemy pracowników oświaty z władzami samorządowymi Gdyni.

 

Elżbieta Śliwińska – nauczyciel dyplomowany, absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych, Doradca Metodyczny Przyrody i Zarządzanie Oświatą. Posiada kwalifikacje edukatorskie. W latach 1996 – 1999 pełniła funkcję doradcy metodycznego biologii. Zatrudniona w szkole od 1977 roku na stanowisku nauczyciela biologii.

W zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej podejmuje działalność innowacyjną wdrażając nowatorskie metody nauczania i wychowania. Opracowała program: „Problematyka morska w nauczaniu biologii”;. Treści związane z edukacją morską stały się integralną częścią Programu Wychowawczego Szkoły. Jest współautorem opracowania programu ścieżki międzyprzedmiotowej: „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Nauczyciel bardzo zaangażowany w działaniu na rzecz szkoły i szeroko rozumianego środowiska lokalnego.

W ostatnich latach ukończyła następujące formy doskonalenia i dokształcania: Studia Podyplomowe: Zarządzanie Oświatą, Studia Podyplomowe Doradców Metodycznych Przyrody – PG, Kurs edukatorski ( Nowa Szkoła ) – CODN, Nauczanie i wychowanie w klasach integracyjnych – CEN, Zasady tworzenia programów autorskich – CEN, Szkolenie dla ekspertów – CODN, Ocenianie w nowej szkole – CODN.

Pracuje jako ekspert w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych. Jest autorem materiałów edukacyjnych opublikowanych w „Przeglądzie Oświatowym”

Jest długoletnim i aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność”. Obecnie pełni funkcję przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej POiW w Sopocie oraz jest członkiem Sekcji Oświaty i wychowania Regionu Gdańskiego. W poprzedniej kadencji była członkiem prezydium oraz sekretarzem, a następnie wiceprzewodniczącą Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego. Pełniła funkcję przewodniczącej Regionalnego Forum Edukacyjnego. Jest bardzo mocno zaangażowana w system awansu zawodowego nauczycieli, prowadzi szkolenia i konsultacje dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

 

Maciej Werra – członek Prezydium Sekcji, ukończył historię w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku, oraz Podyplomowe Studium Wiedzy o Pomorzu na Uniwersytecie Gdańskim. Od 1989 r. nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Liceum Ogólnokształcącym im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach, najstarszej szkole na Pomorzu. Od 1998 r. przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty, Wychowania i Kultury w Chojnicach oraz Członek Rady Oddziału w. Od 2002 r. delegat na WZD Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania oraz WZD Regionu Gdańskiego.

Interesuje się polityką. Chętnie czyta polskie i rosyjskie kryminały. Lubi koty, które są wolne i niezależne, a przy tym czułe. Urlop najchętniej spędza na łonie przyrody pod starym, niezawodnym namiotem.

 

 

Lista delegatów Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego

/ Kadencja 2010 – 2014 /

Nr mandatu Imię i nazwisko

Komisja Międzyzakładowa

1 Bożena Brauer GDAŃSK

2 Stefania Ciba

3 Marcin Dahm

4 Grażyna Durajczyk

5 Piotr Gierszewski

6 Beata Gleba

7 Piotr Gwit

8 Krzysztof Jędrzejczyk

9 Aleksander Jurkowski

10 Renata Kamińska

11 Barbara Kanclerz-Brzóska

12 Anna Kocik

13 Krzysztof Koszlaga

14 Ewa Kuczyńska

15 Barbara Markiewicz

16 Elżbieta Matocha

17 Bożena Mazur

18 Hanna Minkiewicz

19 Anna Ożóg-Lewińska

20 Ewa Pogorzelska

21 Iwona Puchalska

22 Irena Roczniak

23 Janusz Sokoliński

24 Magdalena Soliwoda

25 Wojciech Szczepański

26 Teresa Szulc

27 Zofia Terlecka

28 Anna Woroniecka

29 Danuta Derheld GDYNIA

30 Dorota Dunst

31 Halina Górska

32 Joanna Grzesińska

33 Zdzisława Hacia

34 Wojciech Klimczyk

35 Celina Kłodzińska

36 Marzena Korzeniewska

37 Sylwia Kurpiewska

38 Leon Kurr

39 Ewa Maj-Kurpiewska

40 Wioletta Sosnowska

41 Andrzej Szczepańczyk

42 Dorota Szewczyk

43 Agnieszka Szwejkowska -Kulpa

44 Barbara Śniadek

45 Jolanta Złoch

46 Elżbieta Cyfert TCZEW

47 Brygida Giełdon

48 Aleksandra Gluth

49 Joanna Gładysz

50 Barbara Kamińska

51 Piotr Klimek

52 Anna Krykowska

53 Alicja Olszewska

54 Szyszka Zofia

55 Paweł Gryglewski CHOJNICE

56 Ryszard Poznań

57 Grażyna Szumska

58 Maciej Werra

59 Urszula Byczkowska SOPOT

60 Bożena Dmochowska

61 Elżbieta Śliwińska

62 Zdzisław Brzeziński KOŚCIERZYNA

63 Michał Gurowski

64 Grzegorz Urowski

65 Stanisław Jakonis LĘBORK

66 Otton Meyer

67 Krzysztof Wetta

68 Barbara Bakun-Czyżykowska PUCK

69 Joanna Łuczak

70 Wojciech Książek

71 Grażyna Pęgowska KM WEJHEROWO

72 Celina Szulgo

73 Ludwika Szpunar KZ WEJHEROWO

74 Aleksandra Turowska KM BRUSY

75 Jan Szulc

76 Janina Zawadzka MALBORK

77 Jerzy Zawadzki

78 Paweł Flejszar PRUSZCZ GD.

79 Agnieszka Kempa

80 Romualda Milewska RUMIA

81 Danuta Wójcik

82 Ewa Ceroń-Szmaglińska STAROGARD GD.

83 Maria Kamińska

84 Aleksandra Lewicka SZKOŁY ARTYSTYCZNE

85 Grażyna Trybułowska

86 Carmen Geras ŻUKOWO

87 Maria Pikies

88 Dariusz Żulpo CEDRY WLK.

89 Jacek Mroczkowski CHOJNICE CKU

90 Janusz Kitowski CZERSK

91 Ewa Tusk GORĘCZYNO

92 Piotr Zielke KARTUZY

93 Dorota Lemańczyk KARTUZY

94 Izabela Rułkowska KOLBUDY

95 Zenon Chrześcijański Kuratorium Oświaty

96 Ewa Zielińska PRZYWIDZ

97 Alina Kreft REDA

98 Krzysztof Kamoń RUSOCIN

Oraz organizacje związkowe, które formalnie nie podlegają rejestracji w Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

99 Emilia Cepak BYTÓW

(ZR Słupsk)

100 Irena Kołakowska

101 Kamila Szada-Borzyszkowska

102 Magdalena Dolatta KWIDZYN

(ZR Elbląg)

103 Iwona Grodecka-Trautsolt

104 Marzena Chrześcijańska SZTUM

(ZR Elbląg)

Uwaga: w pracach Sekcji od 2011 roku uczestniczy także KM Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Nowym Dworze Gdańskim (Przewodniczący: Dariusz Danecki) – zarejestrowana w Zarządzie Regionu Elbląskiego NSZZ „Solidarność”

 

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę