Książka o podziemnej poligrafii

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, Zarząd Regionu Gdańskiego „S” oraz IPN Oddział w Gdańsku zapraszają na promocję książki Wojciecha Polaka „Wydawnictwo Alternatywy. Z dziejów gdańskiej poligrafii podziemnej w latach osiemdziesiątych XX wieku”.

Promocja z udziałem autora odbędzie się 25 czerwca o godz. 17 w sali Akwen w gdańskiej siedzibie NSZZ „Solidarność”.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę