Energa będzie manifestować

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Energa – Operator SA Oddział w Gdańsku zawiadamia, że 6 marca organizowana jest manifestacja pracowników Grupy Kapitałowej Energa. Rozpoczęcie o godz. 12.00 pod siedzibą Energi na ul. Mikołaja Reja 29 w Gdańsku.


Związkowcy planują przejście pod pomnik Poległych Stoczniowców a
następnie pod Pomorski Urząd Wojewódzki (ok. 15.30), gdzie wręczą
wojewodzie petycję.
Powodem decyzji o zastosowaniu takiej formy protestu wobec władz GK Energa są:
-    brak konstruktywnego dialogu społecznego,
-    nieprzestrzeganie zawartych porozumień,
-    łamanie prawa pracy i praw związkowych,
-    prowadzenie restrukturyzacji bez uzgodnień ze związkami zawodowymi,
-    nieudolne zarządzanie spółkami Grupy Kapitałowej Energa,
-    przerzucaniem kosztów związanych z nieudolnym zarządzaniem na społeczeństwo.
Planowana manifestacja wpisuje się w ogólnopolską kampanię prowadzoną przez NSZZ „Solidarność” – „Godna Praca Godna Emerytura”.

Uchwała Zarządu Regionu Gdańskiego nr 4/2009
Z dnia 2 lutego 2009
Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” popiera manifestację
organizowaną przez Wspólną Reprezentację Związków Zawodowych Grupy
Kapitałowej Energa w Gdańsku w dniu 6 marca 2009 r, a której głównym
organizatorem jest Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ
„Solidarność” przy Grupie Kapitałowej Energa w Gdańsku. Wyrażamy
zdecydowany sprzeciw wobec nieprzestrze-gania zawartych porozumień,
łamania prawa pracy i praw związkowych, prowadzenia restrukturyzacji
bez uzgodnień ze związkami zawodowymi oraz braku konstruktywnego
dialogu społecznego przez Grupę Kapitałową Energa. Zarząd Regionu
Gdańskiego zwraca się do wszystkich struktur związko-wych Regionu o u
dział w manifestacji i solidarnościowe wsparcie.

Delegaci XXIII WZD Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ „Solidarność”
popierają działania Komitetu Strajkowego Międzyzakładowej Komisji
Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność" Grupy Kapitałowej Energa i wzywają
Komisje zrzeszone w SKE do wzięcia czynnego udziału w planowanej
manifestacji w dniu 06.03.2009r. w Gdańsku.
Koordynatorem planowanej manifestacji jest kol. Roman Rutkowski.
29 stycznia 2009

Download PDF
Powrót Drukuj stronę