Czekamy na zdjęcia z Papieżem

ImageZbliża się rocznica śmierci Ojca Świętego Jana
Pawła II. Planujemy zamieszczenie w następnym numerze „Magazynu
Solidarność” zdjęć z pielgrzymek związkowców do Watykanu i spotkań z
Nim (chodzi nam przede wszystkim o wyjazdy organizowane przez
organizacje zakładowe „Solidarności”). Będziemy wdzięczni za nadsyłanie
zdjęć pocztą elektroniczną (najlepiej w formacie jpg, prosimy zwrócić uwagę na rozdzielczość odpowiednią do druku) bądź dostarczanie osobiste odbitek (do
zwrotu),
najpóźniej do 27 marca br.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę