26 stycznia – Pikieta przed siedzibą poznańskiego Selgrosu

9 stycznia br. Prezydium Komisji Krajowej podjęło decyzję o zorganizowaniu w dniu 26 stycznia br. akcji protestacyjnej (pikiety) przed siedzibą Zarządu Spółki SELGROS w Poznaniu.

Kierownictwo podwrocławskiej Hali Selgros zwolniło już ośmiu pracowników za to, że utworzyli związek zawodowy NSZZ „Solidarność” w Selgrosie. Nasza akcja ma być odpowiedzią na łamanie praw pracowniczych i związkowych w tej spółce.
Stosowane praktyki i coraz śmielsze łamanie naszych praw przez takie firmy jak Selgros a wcześniej Media Markt nie mogą być przez nas akceptowane. W związku z tym zwracamy się z apelem oraz prośbą do wszystkich związkowców o poparcie tej akcji i liczny w niej udział.
Decyzją Prezydium Komisji Krajowej oraz Zespołu Krajowego Funduszu Strajkowego koszty związane z dojazdem uczestników na miejsce akcji zostaną w całości refundowane z Krajowego Funduszu Strajkowego.
Rozpoczęcie akcji w dniu 26 stycznia o godz. 13.00 przed siedzibą spółki SELGROS w Poznaniu przy ul.Zamenhofa 133.
Szczegóły wraz z mapą dojazdu i miejscami parkingowymi zostaną podane w późniejszym terminie.

 

Koordynatorzy akcji:
Marek Wiza  (Region Wielkopolska) 0-602-365-006
Kazimierz Kimso (Dolny Śląsk)  0-601-974-911
Piotr Kornicki (Dział Organizacyjny Komisji Krajowej) 0-58 308-43-66


Jerzy Langer

 

Decyzja Prezydium KK nr 2/07
ws. naruszenia praw pracowniczych i związkowych w spółce Selgros

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko naruszeniu praw pracowniczych i związkowych przez kierownictwo spółki Selgros we Wrocławiu.
Wyrzucenie z pracy pracowników inicjujących powstanie NSZZ „Solidarność” w Selgrosie jest nie tylko drastycznym naruszeniem ustawy o związkach zawodowych, ale też Konstytucji RP gwarantującej prawo do zrzeszania się.
Prezydium KK zwraca się do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie zdecydowanych działań mających na celu ukrócenie takich praktyk stosowanych przez nieuczciwych pracodawców i zagwarantowanie przestrzegania przez nich obowiązującego w Polsce prawa.
Zwracamy się także do Głównego Inspektora Pracy o objęcie szczególną uwagą kontroli Inspekcji Pracy w tej sieci sklepów.
Jednocześnie Prezydium KK postanawia zorganizować w dniu 26 stycznia 2007 r. akcję protestacyjną przed siedzibą Zarządu spółki Selgros w Poznaniu.
W przypadku braku reakcji Prezydium KK rozważy podjęcie dalszych akcji solidarnościowych.
Gdańsk, 9 stycznia 2007 r.
Prezydium KK
NSZZ „Solidarność”
Sekretarz KK NSZZ „Solidarność”
Jacek Rybicki

 

PRZEBIEG ZDARZEŃ

 

9.10.2006 – Zebranie członków założycieli i podjęcie uchwały w sprawie założenia organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” w Spółce Selgros

 

14.12.2006 -  Zarejestrowanie Organizacji w Zarządzie Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”

 

15.12.2006  -  Wysłanie dokumentów do Centrali Selgrosa w Poznaniu oraz złożenie dokumentów w sekretariacie Hali Selgros w Długołęce k/Wrocławia przez Przewodniczącego TKZ Krzysztofa Kłaka i pracowników Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”. Potwierdzenie odbioru przez Wicedyrektor Małgorzatę Szczęsny.
Około godz. 20 u Przewodniczącego TKZ Krzysztofa Kłaka pojawił się Kierownik Hali Roman Fąferko wraz z pracownicą Działu Kadr w celu wręczenia mu wypowiedzenia. Przewodniczący nie przyjął wypowiedzenia z pracy argumentując to tym, że jest chroniony przez ustawę o związkach zawodowych.
Około godz. 21 została wypowiedziana umowa o pracę pozostałym założycielom TKZ Paniom Małgorzacie Teresiak i Małgorzacie Wójcickiej. Zwolnienia datowane na 11.12.2006.

 

16.12.2006 - Przewodniczący Krzysztof Kłak o godz. 5.30 stawił się na swoim miejscu pracy. Około 5.35 został poproszony o opuszczenie swojego stanowiska pracy przez pracownika ochrony. Za panem Krzysztofem Kłakiem wstawił się kierownik działu Pan Piotr Sijka. Około godz. 7.00 kierownik hali poprosił o opuszczenie terenu firmy, który odmówił po raz kolejny, argumentując to brakiem pisemnego wypowiedzenia pracy.
W czasie wykonywania swoich obowiązków Krzysztof Kłak kilkanaście razy proszony był o opuszczenie swojego miejsca pracy. O godzinie 13 Kierownik Gołębiowski poprosił pracownika do Działu Kadr, gdzie Pani Kadrowa wręczyła mu wypowiedzenie umowy o pracę wystawione na dzień 11.12.2006.
Przewodniczący nie podpisał tego pisma. Pracownik oddał przedmioty należące do firmy (odzież ochronna, karta wstępu do sklepu i kluczyk do szafki) i został wyprowadzony
z terenu firmy w asyście 2 ochroniarzy.
Ok. godziny 13 został wezwany bezpośredni przełożony Pana Krzysztofa Kłaka Pan Piotr Sijka, któremu wręczono wypowiedzenie motywując je brakiem zaufania i działaniem na szkodę firmy. Został on wyprowadzony w asyście ochroniarzy.

 

18.12.2006  - O godzinie 5.30 Panie Małgorzata Wójcicka i Małgorzata Teresiak członkinie NSZZ „Solidarność” stawiły się w pracy. Zostały wyprowadzone przez ochronę i kierownika hali.

 

20.12.2006 - złożenie do prokuratury zawiadomienia o popełnienie przestępstwa przez Dyrektora Zakładu Wrocław Selgros Sp. zo.o. –Janusza Światłowskiego

 

22.12.2006 - pikieta około 20 związkowców przed halą Selgros w Długołęce

 

Efektem tych działań były następne wypowiedzenia dla 5 członków NSZZ „Solidarność” w Hali Selgrosa w Długołęce k/Wrocławia.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę