01.01.2013 – Rada Sekcji Oświaty NSZZ "S" Regionu Gdańskiego